CRM Λογιστών - Έκδοση 2020

     Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2020

 

     Αγαπητοί συνεργάτες, 

     Η σημερινή επικοινωνία μαζί σας, γίνεται για να σας παρουσιάσουμε το νέο εργαλείο της Epsilon Net για τα λογιστικά γραφεία.

 

Το PYLON CRM Λογιστών

 

     Το PYLON CRM Λογιστών είναι ένα σύστημα διαχείρισης εργασιών της λογιστικής επιχείρησης, για την παρακολούθηση Φορολογικών και Εργατικών Υποχρεώσεων του γραφείου σας και των πελατών σας. Εξοπλιστείτε με ένα πανίσχυρο εργαλείο, που θα ενδυναμώσει τη σχέση σας με τους πελάτες σας, και θα εκσυγχρονίσει την διαχείριση του γραφείου σας και του έμψυχου δυναμικού

 

 

 

     Με το PYLON CRM Λογιστών διαθέτετε μεταξύ άλλων:

 • Φορολογικό Ημερολόγιο
 • Ατζέντα εργασιών ανά Χρήστη
 • Φορολογικές Ροές Εργασιών
 • Μαζική Άντληση Οφειλών από το Taxis
 • Τιμολόγηση εργασιών βάσει συμφωνιών

     

 

     Το PYLON CRM Λογιστών, δεν είναι όμως μόνο ένα λογισμικό διαχείρισης γραφείου. Είναι ένα εργαλείο για να σας εξοικονομήσει χρόνο, πόρους, χρήμα. Προσαρμόζεται στις ανάγκες σας και σας παρέχει ολοκληρωμένη και έξυπνη πληροφόρηση που θα αναβαθμίσει το προφίλ της επιχείρησής σας και θα εξοικονομήσει χρόνο για τους εργαζόμενους του Γραφείου σας, θα οργανώσει τις ατέλειωτες υποχρεώσεις των πελατών σας και θα βάλει σε σειρά τις προτεραιότητες της επιχείρησης.

 

 

Δυνατότητες του PYLON CRM Λογιστών

 

 

     Το CRM Λογιστών, μας επιτρέπει τις παρακάτω λειτουργικότητες:

 

     Α. Υπόχρεοι του γραφείου

     Στόχος: Διατήρηση αρχείου πελατών μας, έχοντας πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων τους, μέσω σύνδεσης με εφαρμογές ΑΑΔΕ, ΙΚΑ κλπ καθώς και διατήρηση αρχείου επίσημων εγγράφων του κάθε πελάτη στη βάση μας όπως ταυτότητες, νομιμοποιητικά εταιρείας κλπ.

 • Άμεση εισαγωγή υπόχρεων από βάση δεδομένων λοιπών εφαρμογών Epsilon Net (TaxSystem, Μισθοδοσία, Λογιστική)
 • Μαζική άντληση στοιχείων από ΑΑΔΕ προκειμένου να επιτευχθεί εγκυρότητα των στοιχείων του πελάτη (επικαιροποίηση ΚΑΔ κλπ)
 • Αποστολή ενημερωτικών email σε πελάτες αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους στο Δημόσιο (ταυτότητες οφειλής, ποσά, καταληκτικές ημερομηνίες πληρωμής), καθώς και για εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί ή έχουν προγραμματιστεί.

       

 

 

     B. Εργασίες Υποχρέωσης – Εσωτερικές εργασίες λογιστικού γραφείου

     Στόχος: Η ηλεκτρονική παρακολούθηση των υποχρεώσεων των πελατών, η αυτοματοιημένη άντληση και αποστολή των επίσημων οφειλών τους για το τέλος του μήνα, η ενημέρωση τους για ολοκληρωμένες εργασίες ή μελλοντικά ραντεβού/επικοινωνίες έτσι ώστε να υπάρχει απόλυτη συνέπεια και αξιοπιστία του Γραφείου προς τον πελάτη.

 • Ανάθεση εργασιών υποχρεώσεων σε πελάτες αλλά και σε χρήστες (υπαλλήλους), παρακολούθησης/διεκπεραίωσης του Λογιστικού γραφείου.
 • Δημιουργία custom Υποχρεώσεων προς παρακολούθηση των εσωτερικών εργασιών (όπως συλλογή παραστατικών από πελάτες ή καταχώρηση παραστατικών κλπ).
 • Ενημέρωση/Συγχρονισμός Εργασιών Υποχρέωσης από λοιπές εφαρμογές Epsilon Net, έτσι ώστε να συγχρονίζει ποσά οφειλής, ταυτότητες οφειλής και αριθμό υποβολής για εργασίες όπως ΑΠΔ, ΦΠΑ Απλογραφικών και Διπλογραφικών καθώς και ΦΜΥ.
 • Έντυπο Ενημέρωσης πελάτη μέσω του οποίου αποστέλλεται ενημέρωση σε πελάτη μέσω email για τις επίσημες οφειλές του τρέχοντος μήνα ή τριμήνου (συμπ. ταυτοτήτων οφειλής, ποσά οφειλής καθώς και καταληκτικές ημερομηνίες πληρωμής) ή ακόμα και για εργασίες υποχρέωσης που έχουμε ολοκληρώσει ή εκκρεμούν, καθώς υπολείπονται κάποιες ενέργειες από την πλευρά του πελάτη.
 • Ροές ενεργειών προκειμένου να αυτοματοποιηθούν τα βήματα των εργασιών, έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε χρόνο και εγκυρότητα της πληροφορίας.

          
        

 

 

     Γ. Ημερολόγιο χρηστών – Φορολογικό Ημερολόγιο

     Στόχος: Η καθημερινή πρόσβαση του χρήστη σε μια ηλεκτρονική ατζέντα στην μορφή που επιθυμεί, έτσι ώστε να γνωρίζει άμεσα τι έχει να κάνει και να προγραμματίσει τις εργασίες του.

 • Συγχρονισμός φορολογικών υποχρεώσεων και καταληκτικών ημερομηνιών μέσω e-forologia (αυτόματη διαδικασία σε πραγματικό χρόνο)
 • Ημερολόγιο με εσωτερικές εργασίες γραφείου ανά χρήστη ή και ανά τμήμα εργασίας.
 • Δυνατότητα ορισμού οργανογράμματος του γραφείου έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η παρακολούθηση των εργασιών του τμήματος από τον προϊστάμενο/υπεύθυνο.
 • Ορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης ανά χρήστη.
 • Πολλαπλές εμφανίσεις Ημερολογίου (σε εβδομαδιαίο επίπεδο, μηνιαίο) καθώς και σε διαφορετικά views των προγραμματισμένων εργασιών / επικοινωνιών (είτε σε μορφή λίστας, είτε calendar view),

         

 

 

     Δ. Μέσα επικοινωνίας (Επαφές)

     Στόχος: Η βελτιστοποίηση των σχέσεων του Λογιστικού γραφείου με τους υφιστάμενους ή και δυνητικούς πελάτες.

 • Παρακολούθηση επικοινωνιών, ραντεβού και εργασιών με πελάτες ή ακόμα και για υποψήφιους πελάτες (επαφές).
 • Στοχευμένη (δυναμική λίστα επαφών) αποστολή email / sms (όπως newsletter ή επείγουσες αλλαγές φορολογικής νομοθεσίας σε υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες)
 • Εύκολη ανεύρεση ιστορικού εργασιών / επικοινωνιών με πελάτες καθώς και επαφές μας.
 • Δυνατότητα αποστολής υπενθυμίσεων μέσω email ή/και sms για μελλοντικά ραντεβού ή επικοινωνίες (πχ υπενθύμιση προσκόμισης συμβολαίου σπιτιού κλπ)
 • Διασύνδεση με τηλεφωνικό κέντρο (Panasonic / Avaya), με σκοπό την άμεση προβολή καρτέλλας πελάτη του καλούντος, στον χειριστή, κλπ.

         

 

 

     E. Τιμολόγηση (Συναλλασσόμενοι – Συμβάσεις)

     Στόχος: Δυνατότητα τιμολόγησης μέσω της εφαρμογής του CRM, διατήρηση ιστορικού συμφωνιών και αυτοματοποιημένη διαδικασία έκδοσης και αποστολής παραστατικών.

 • Παρακολούθηση συναλλασσόμενων και υπηρεσιών λογιστικού γραφείου.
 • Έκδοση παραστατικών πωλήσεων, εισπράξεων και εξόδων, με δυνατότητα άμεσης αποστολής τους μέσω email.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης συμφωνιών (συμβάσεων) με πελάτες, πχ συμφωνημένη αμοιβή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 • Εργασία μαζικής έκδοσης κι αποστολής των παραστατικών συμβάσεων, αυτοματοποιημένα κάθε τέλος του μήνα.
 • Ενημέρωση Λογιστικής μέσω εξαγόμενου αρχείου.

         
         

 

 

     ΣΤ. Advanced Reporting – Dashboard - Customization

     Στόχος: Δυνατότητα άντλησης δεδομένων (οικονομικών και μη) ως προς την εξαγωγή συμπερασμάτων / αποτελεσμάτων σε επίπεδο παραγωγικότητας του προσωπικού (χρόνοι απασχόλησης) όσο και σε επίπεδο χρόνου απασχόλησης για τον κάθε πελάτη ξεχωριστά (προκειμένου την αξιολόγηση της συμφωνηθείσας αμοιβής συγκριτικά με τον χρόνο που δαπάνησε το σύνολο του προσωπικού του γραφείου). Δυναμικά Reports και γραφήματα για «άμεση»  αξιολόγηση οικονομικών μεγεθών.

 • Επιφάνεια εργασίας που περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών ανά χρήστη, ληξιπρόθεσμες ενέργειες, προγραμματισμένες καθώς και άμεση (one click) πρόσβαση στα στοιχεία αυτών
 • Εκτύπωση αναφορών σε επίπεδο Χρόνου απασχόλησης για εργασίες πελατών, ή χρόνου απασχόλησης των υπαλλήλων του γραφείου (παραγωγικότητα).
 • Εκτυπώσεις σχετικά με εκκρεμότητες ενός υπαλλήλου/χρήστη.
 • Εκτύπωση αναφορών οικονομικών στοιχείων συναλλασσόμενων(υπόλοιπα πελατών), τζίρων είδους, καθώς και στατιστικά οικονομικά στοιχεία.
 • Εύκολή προσαρμογή εμφάνισης στηλών / οθονών / grid που χρησιμοποιούμε συχνά σε επίπεδο χρήστη ή και ομάδας τμήματος.

     

 

 

Επίδειξη του προγράμματος

     Η Εταιρία SRG Μηχανογράφηση, πάντα κοντά στους συνεργάτες της, προγραμματίζει ιντερνετικό σεμινάριο (Webinar), για την αναλυτικότερη επίδειξη των δυνατοτήτων του προγράμματος, σε όσους το επιθυμούν. Η διεξαγωγή του σεμιναρίου θα γίνει εντός της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου, σε χρόνο που θα ανακοινωνθεί σε όσους επιδείξουν ενδιαφέρον.

 

     Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να καταχωρήσετε τα στοιχεία σας στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

     Δείτε επίσης την παρουσίαση της EpsilonNet στο παρακάτω Link.

 

     Η εταιρία μας είναι στην διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@srg.gr, ή στο τηλέφωνο 2310-541560.

Mετά τιμής,
Δαγκλής Αστέριος


SRG-Αντωνιάδης Πολύδωρος & ΣΙΑ Ε.Ε.

Τηλ. 2310-541560